Metsaman.fi -verkkokaupan ehdot ja tietosuojaseloste

Tilaus- ja toimitusehdot

Metsaman.fi - verkkokaupan toimitusehdot kuluttajille (ei yritysasiakkaat)

Suomen Tarviketukku Oy:n verkkokaupan kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Tarviketukku Oy:n kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Tietoa myyjästä

Myyjä toimii yritysnimellä Suomen Tarviketukku Oy (jäljempänä Myyjä), 1528183-7. Hyväksyessään tilauksen Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin ehtoihin sekä Metsaman.fi -sivustolla olevaan informaatioon.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa tavaran tai tilaa tuotteita ja palveluita Myyjältä.

3. Tilaus ja toimitus

Asiakas tilaa Myyjän järjestelmän kautta tuotteita ja maksaa esineet verkkopankin tai maksunvälittäjä Paytrail Oyj:n kautta. Myyjä käsittelee tilaukset saapumisjärjestyksessä. Osa tuotteista on ennakotilauksia joiden arvioitu varastoon saapumispäivä on ilmoitettu tuotetiedoissa. Mikäli tuotetta on varastossa se lähetetään heti. Mikäli sitä ei ole niin olemme asiakkaaseen yhteydessä muun toimitusajan sopimiseksi. Mikäli tuotetta ei ole ollenkaan saatavilla palauttaa Myyjä maksun asiakkaalle, täysimääräisenä.

4. Takuu ja palautusoikeus

Asiakas, joka tilaa tuotteita Myyjän kotisivuilta on oikeutettu palauttamaan esineet takaisin Myyjälle 14 vuorokauden sisällä siitä kun on vastaanottanut tilauksen (ei koske ns. mittatilaustuotteita). Mittatilauksella tarkoitetaan sitä että tuotteeseen on tilattu erikoispalvelu. Lisäksi mittatilaustuote voi olla sellainen, että se on erikseen tilattu asiakkaalle valmistajalta tai maahantuojalta. Tuote on oltava palautettaessa virheetön, käyttämätön, myyntikuntoinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautusohjeet voi pyytää esim. sähköpostilla asiakaspalvelu@puutukkuri.fi. Palautuksissa emme palauta asiakkaan maksamaa postimaksua, lisäksi veloitamme palautuskulut, vähintään postimaksun verran.

Mikäli Asiakas ei aio noutaa tilaamiansa tuotteita postista, on hänen otettava yhteyttä Myyjän asiakaspalveluun ja kerrottava että tuotetta ei aiota noutaa/vastaanottaa. Jos näin ei toimita ja tuote ei palaudu Myyjälle 14 vrk sisällä siitä kun se on ollut Asiakkaan noudettavissa postista, katsotaan palautusoikeuden rauenneen Asiakkaan laiminlyönnin vuoksi. Tällöin asiakas maksaa kaikki edestakaiset posti/lähetyskulut täysimääräisesti.

Mikäli asiakas palauttaa osan tai koko tilauksensa lähettäjälle 14 vrk sisällä, vähennetään lähetys-ja palautuskulut asiakkaalta samassa yhteydessä kun palautamme asiakkaan maksaman summan tilille tai maksukortille. Lavakokoisten tuotteiden vähimmäispalautusmaksu on 50 eur, alv 0%. Muiden tuotteiden vähimmäsipalautuskulu on 8 eur, alv 0%.

5. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Myyjän vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa Myyjälle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

6. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Myyjän ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Myyjän ja Asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voi Asiakas viedä asian eteenpäin kuluttajariitalautakunnalle ratkaistavaksi.

***

Muokattu 4.12.2020

Tietosuojaseloste

Metsaman.fi tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Metsaman.fi -palveluita tai tilatakseen tuotteita Metsaman.fi -verkkokaupasta.

Rekisterinpitäjä Suomen Tarviketukku Oy / PUUTUKKURI (myöhemmin ”PUUTUKKURI” tai ”Rekisterinpitäjä”)

Y-tunnus: 1528183-7

Yhteystiedot: PL 8002401 KIRKKONUMMI

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa tehdään tietosuojavastaavalle Suomen Tarviketukku Oy / Toni Vesterinen PL 8002401 KIRKKONUMMI tuki@kultatukku.fi

Rekisteröidyt 

Rekisteriin kerätään Metsaman.fi -verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden (myöhemmin ”Rekisteröity”) henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilaukseen liittyvään yhteydenpitoon (puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tilauksen toimittamiseen (nimi, osoite). Henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin ainoastaan erillisellä luvalla.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Henkilötiedot:
-nimi
-osoite
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero
-ip-osoite

Asiakastiedot:
-tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
-maksutapa

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä asiakaspalvelu@puutukkuri.fi tai tietosuojavastaavalle. Kun pyynnöt tehdään sähköisesti on meillä oikeus pyytää lisätietoja rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallentamamme tiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tai pseudonymisoimme tiedot. Jos tietojen poistolle ei ole perusteita ilmoitamme syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.f/f/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa tuotteita tai palveluita, Metsaman.fi-sivuston kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Asiakastietoja luovutetaan ainoastaan verkkokaupan maksujenvälittäjälle (Paytrail Oyj, Y2122839-7). Maksunvälittäjän kanssa on solmittu erillinen tietojenkäsittelysopimus, jossa on huomioitu 25.5.2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus (GDPR). Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, mikäli tietojen luovutukselle on lakisääteinen peruste.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Työntekijöillä on salassapitovelvollisuus ja he näkevät rekisterissä olevia henkilötietoja ainoastaan niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilötietojärjestelmään pääsy on rajattu henkilökohtaisin salasanoin. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Muokattu 4.12.2020